Panekiritanga

Excellence

Aroha

Compassion

Manaakitanga

Hospitality

Te Tapu o Te Tangata

Respect

Rato / Awhina

Service

Tika

Social Justice